JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA u postupku izdavanja građevuisnke dozvole za izgradnju niske dvojne građevine stambeno-poslovne namjene, Koločep - Predmet Matić Marijo