Javni poziv za Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2023.

Sukladno svojim zakonskim ovlastima, Dubrovački savez športova objavio je Javni poziv za prikupljanje prijava za Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

 

Dubrovački savez športova objedinjuje i predlaže, a Grad Dubrovnik u propisanoj proceduri utvrđuje te donosi Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika, zajedno s godišnjim proračunom.

 

Sredstva za ostvarenje ovog programa planirat će se u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu i namjenski rasporediti sukladno Pravilniku o mjerilima i kriterijima za vrednovanje Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika.

 

Ukupna sredstva za ostvarenje Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2023. planiraju se na razini ostvarenja proračuna za tu namjenu u 2022. godini.