Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o djeci i obitelji za 2021.

Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, objavljuje Javni poziv za predlaganje projekata, programa i manifestacija iz područja skrbi o djeci i obitelji za 2021.

Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje izravnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života djeci i obitelji  i smanjila socijalna isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni rizici u ovim kategorijama, povećao stupanj obrazovanja i mobilnosti mladih, povećao stupanj zaposlenosti mladih, ne samu u turizmu i ugostiteljstvu već i u drugim područjima rada,  spriječilo razvoj sociopatoloških oblika ponašanja kod djece i mladih te spriječio razvoj ovisnosti.

Ovaj poziv svoje ciljeve temelji prvenstveno na Akciji gradovi i općine prijatelji djece te pozitivnim državnim propisima kojima se regulira skrb za djecu, mlade i obitelj.

Osim skrbi o djeci kroz akciju „Gradovi općine prijatelji djece“, u ovom je području naglasak na razvoju usluga za obitelj u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji reguliraju skrb o obitelji i djeci te Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022.

Ukupna planirana vrijednost ovog javnog poziva iznosi 100.000,00 kuna.

U području skrbi o djeci i obitelji utvrđena su sljedeća prioritetna područja:

1. Razvoj programa savjetovališta koji pružaju usluge djeci i obitelji. Ovdje je naglasak na savjetovalištima kao formi strukturirane i kontinuirane skrbi o djeci i obitelji kroz preventivne i savjetodavno-terapijske aktivnosti. Stoga programi savjetovališta moraju imati:

- preventivne aktivnosti za djecu i obitelj kroz suzbijanje ovisnosti, nasilja i drugih oblike sociopatološkog ponašanja te poticanje zdravih stilova življenja;

- savjetodavne usluge za djecu i obitelj (kvalitetno roditeljstvo, djeca sa razvojnim teškoćama, žrtve nasilja, nasilnici, savjetovanje u sklopu demografskih mjera, ovisnici, djeca i mladi sa teškoćama u ponašanju). 

Ukupna planirana vrijednost ovog prioritetnog područja je 75.000,00 kuna.

2. Programi udruga prema područjima akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ koji uključuju:

-       aktivnosti poticanja zdravih stilova življenja kod djece u smislu predavanja o prehrani i zdravim stilovima življenja;

- aktivnosti uključivanja djece i obitelji u amaterske športske aktivnosti i rekreaciju;

- aktivnosti afirmativnog korištenja slobodnog vremena kroz razvoj kreativnosti i umjetničkog stvaralaštva za djecu, 

- aktivnosti razvoja participativnosti i razvoja demokracije kod djece te poštivanju dječjih prava.

Ukupna planirana vrijednost ovog prioritetnog područja je 25.000,00 kuna.

Rok za prijavu projekata po ovom javnom pozivu je 9. travnja 2021.