JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole - SIMON EDWIN HUGO HEMBER