Akti gradonačelnika doneseni u siječnju 2023.

Akti gradonačelnika

Gradonačelnik je u siječnju 2023. godine donio sljedeće zaključke i druge akte od kojih izdvajamo:

Dokumenti uz članak
Prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o poslovnoj suradnji - interventni tim Elafiti.pdf
Prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o poslovnoj suradnji - interventni tim Elafiti.pdf
Prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o poslovnoj suradnji - interventni tim Elafiti.pdf
Prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o prijevozu osoba s invaliditetom na području Grada Dubrovnika s Libertasom d.o.o. za 2023. godinu.pdf
Prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o prijevozu osoba s invaliditetom na području Grada Dubrovnika s Libertasom d.o.o. za 2023. godinu.pdf
Prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o prijevozu osoba s invaliditetom na području Grada Dubrovnika s Libertasom d.o.o. za 2023. godinu.pdf
Prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o pružanju usluga pripreme i posluživanja obroka korisnicima pučke kuhinje za 2023. godinu.pdf
Prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o pružanju usluga pripreme i posluživanja obroka korisnicima pučke kuhinje za 2023. godinu.pdf
Prihvaća se prijedlog teksta Ugovora o pružanju usluga pripreme i posluživanja obroka korisnicima pučke kuhinje za 2023. godinu.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o donaciji Općoj bolnici Dubrovnik.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o donaciji Općoj bolnici Dubrovnik.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o donaciji Općoj bolnici Dubrovnik.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o financiranju redovne djelatnosti Gradskog društva crvenog križa Dubrovnik za 2023. godinu.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o financiranju redovne djelatnosti Gradskog društva crvenog križa Dubrovnik za 2023. godinu.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o financiranju redovne djelatnosti Gradskog društva crvenog križa Dubrovnik za 2023. godinu.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim dječjim vrtićima s Dječjim vrtićem Calimero.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim dječjim vrtićima s Dječjim vrtićem Calimero.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim dječjim vrtićima s Dječjim vrtićem Calimero.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim dječjim vrtićima s Dječjim vrtićem Petar Pan.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim dječjim vrtićima s Dječjim vrtićem Petar Pan.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim dječjim vrtićima s Dječjim vrtićem Petar Pan.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o poslovnoj suradnji s Domom zdravlja Dubrovnik za ambulantu na otoku Koločepu.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o poslovnoj suradnji s Domom zdravlja Dubrovnik za ambulantu na otoku Koločepu.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o poslovnoj suradnji s Domom zdravlja Dubrovnik za ambulantu na otoku Koločepu.pdf
Utrvđuje se prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
Utrvđuje se prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
Utrvđuje se prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
Utvrđuje se prijedlog Mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
Utvrđuje se prijedlog Mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
Utvrđuje se prijedlog Mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
Utvrđuje se prijedlog o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
Utvrđuje se prijedlog o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
Utvrđuje se prijedlog o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim dječjim vrtićima s Dječjim vrtićem Bubamara.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim dječjim vrtićima s Dječjim vrtićem Bubamara.pdf
Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o mjesečnoj subvenciji privatnim dječjim vrtićima s Dječjim vrtićem Bubamara.pdf
Utvrđuje se prijedlog o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdrastvene skrbi za 2023. godinu.pdf
Utvrđuje se prijedlog o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdrastvene skrbi za 2023. godinu.pdf
Utvrđuje se prijedlog o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdrastvene skrbi za 2023. godinu.pdf