Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 16.11.18.

Službeni glasnik broj 23 - 9. studenog 2018.

Gradsko vijeće

160. Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika
161. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 2.2. "Sv. Jakov“
162. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ
163. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Vrtovi sunca
164. Odluka o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade
165. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
166. Odluka o izmjeni Odluke o trošenju djela sredstava prikupljenih komunalnom naknadom Grada Dubrovnika u 2018. godini
167. Odluka o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva
168. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika
169. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
170. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika
171. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
172. Izmjene i dopune Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2018. godini
173. Izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji Programa produženog boravka u osnovnim školama Grada Dubrovnika
174. Izmjena i dopuna Pravilnika o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima srednjih škola
175. Pravilnik o snimanju na javnim površinama i u prostorima kojima gospodari Grad Dubrovnik
176. Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika
177. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu
178. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekta ili manifestacija u sklopu Javnog poziva organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu
179. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu
180. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekta ili manifestacija u sklopu Javnog poziva organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2019. godinu
181. Zaključak o usvajanju Cjenika Dubrovačke kartice broj 1/2018.
182. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti Grada Dubrovnika
183. Rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost
184. Rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine
185. Rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za knjižnično-izdavačku djelatnost
186. Rješenje o imenovanju predsjednika Kulturnog vijeća za audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture

Gradonačelnik

187. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ
188. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lapad