Konstituirajuća sjednica Vijeća srpske nacionalne manjine

 

KLASA: 016-01/19-01/01 

URBROJ: 2117/01-01-19-1

Dubrovnik, 30. svibnja 2019.

 

 

ČLANOVIMA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

U GRADU DUBROVNIKU

 

S   V   I   M   A

 

 

 

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19) sazivam

 

konstituirajuću sjednicu Vijeća srpske nacionalne manjine

za  10. lipnja 2019., s početkom u 11:00 sati.

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za konstituirajuću sjednicu utvrđuje se

 

D  n  e  v  n  i      r  e  d

 

  1. Upoznavanje s rezultatima izbora – imenima izabranih članova Vijeća.

 

  1. Izbor predsjednika Vijeća.

 

  1. Izbor zamjenika predsjednika Vijeća.

 

 

Ovlašćuje se Nada Medović, pročelnica Službe Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice.

 

O možebitnom izostanku, molimo, javite na telefone 351-823 ili 351-842.

 

 

                                                                                                         Gradonačelnik:

                                                                                                         Mato Franković

Dokumenti uz članak
Poziv na konstitu. sj..doc
Poziv na konstitu. sj..doc
Poziv na konstitu. sj..doc