JAVNI POZIV za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2024. godinu

 

Na temelju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine („Narodne novine“, broj 41/22), usklađenog s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030.godine, Strategijom niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom do 2050. godine, Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine i Dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine, Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013,20/2017,39/2019,125/2019); u svezi članka 2. Programa povećanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika (''Službeni glasnik Grada Dubrovnika'', broj 4/23), Gradonačelnik Grada Dubrovnika putem Upravnog odjela za europske fondove raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2024. godinu

    

 

Tekst javnog poziva sa svom pripadajućom dokumentacijom nalazi se u vezanim dokumentima ispod ove objave. 

 

 

Prijave se zaprimaju do isteka sredstava natječaja, a najkasnije do 31. prosinca 2024. godine. S obzirom da se iste rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, potrebno je na omotnici istaknut datum i sat zaprimanja.