JAVNI POZIV Za predlaganje članova Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“ broj 48/04 i 44/09) i članka 4. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Dubrovnika, Grad Dubrovnik upućuje javni

 

P O Z I V

za predlaganje članova Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika

 

Pozivaju se javne gradske ustanove u kulturi, udruge iz područja kulture i umjetnosti, samostalni umjetnici te pojedinci i druge pravne osobe s područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove Kulturnih vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave, a koja su, sukladno člancima 1. i 3. Odluke o osnivanju Kulturnih vijeća, osnovana za:

- glazbenu djelatnost,

- dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti

- muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine,

- knjižničko-izdavačku djelatnost,

- audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture

Za članove Vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđenje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

Prijedlozi za predlaganje kandidata za kulturna vijeća Grada Dubrovnika trebaju sadržavati životopis i obrazloženje prijedloga prema sljedećim točkama:

• osnovni podaci (ime, prezime, adresu),

• akademski stupanj/stupanj obrazovanja,

• glavno područje stručnog djelovanja i/ili istraživanja,

• zaposlenje,

• stručno usavršavanje,

• članstvo u društvima i udrugama,

• članstvo u međunarodnim društvima i udrugama,

• sudjelovanje u programima, najvažnije publikacije i projektima.

Na temelju pristiglih prijedloga, a prema članku 5. Odluke o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika imenuje predsjednika i članove Vijeća na vrijeme od četiri godine.

Prijedlozi za predlaganje kandidata za Kulturna vijeća Grada Dubrovnika, podnose se u roku od 15 dana od dana objave poziva, na adresu:

Grad Dubrovnik, Služba Gradskog vijeća, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Imenovanje članova kulturnih vijeća“.