Javni natječaj za davanje u zakup javne površine u Ulici Frana Supila

Grad Dubrovnik raspisao je javni natječaj za davanje u zakup javne površine u Ulici Frana Supila površine do 15 m2 na kojoj će se postaviti kiosk.