ZELENA INFRASTRUKTURA Gradu Dubrovniku 552.000 eura bespovratnih sredstava za nove drvorede u Lapadu i Gružu

Gradu Dubrovniku odobreno je ukupno 552.000 eura bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za realizaciju dva projekta kojim će se na području „Bulevara“ i Gruža posaditi novi drvoredi autohtonih sorti stabala.

 

Naime, odlukom Fonda Gradu Dubrovniku su za projekt „Drvored Bulevar“ odobrena bespovratna sredstva u iznosu do 276.500,00 eura, što čini 80 posto ukupno procijenjenih, prihvatljivih i opravdanih troškova projekta u visini 345.625,00 eura. Za projekt „Drvored Gruž“ Fond je Gradu odobrio bespovratna sredstva najviše u iznosu do 275.500,00 eura, što čini 80% ukupno procijenjenih, prihvatljivih i opravdanih troškova projekta u visini 344.375,00 eura.

 

Na Bulevaru je uz prometnicu  planirana sadnja novog drvoreda u koridoru od oko 200 metara spajajući tako ulaz u pješačku zonu Lapada sa sportskim centrom-nogometnim stadionom. Planirana je sadnja do 30 stabala. U Gružu je uz postojeću prometnicu predviđeno ozelenjivanje drvorednom sadnjom autohtonih stabala ovog područja velike lisne mase koja filtriraju zrak i potiču smanjenje temperature, a planirana je sadnja do 35 stabala. 

 

Za oba projekta, Grad Dubrovnik izradio je preliminarne procjene investicija koje uključuju procijenjeni iznos za izradu projektne dokumentacije, planiranih radova i opreme te usluge stručnog nadzora.

 

Sredstva Fonda odobrena su za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata, a svi iskazani iznosi uključuju PDV.

 

Projekti sadnje novih drvoreda u skladu sa projektima ulaganja u zelenu infrastrukturu koje već provodi Grad Dubrovnik. Tako je u financiranje putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) već uključeno uređenje parka Gradac te rekonstrukcija parka Pile i parka ispod platane na Brsaljama, a sada će Dubrovnik u svom užem središtu dobiti i dva nova drvoreda.