Zaključak gradonačelnika o sufinanciranju organizacije športsko-plesnih priredbi za djecu u 2023. godini

Sukladno članku 13. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, Grad Dubrovnik je raspisao je Javni poziv za sufinanciranje organizacije športsko-plesnih priredbi za djecu u 2023. godini.

 

Po okončanju roka za dostavu prijedloga, a nakon obrade nadležnih povjerenstava, gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je zaključak o sufinanciranju športsko-plesnih priredbi za djecu iz gradskog proračuna za 2023. 

 

Predmet Javnog poziva jest poticanje, osmišljavanja i realizacija športsko-plesnih priredbi u organizaciji udruga s područja Grada Dubrovnika, koji imaju za cilj promovirati plesne i športske vrijednosti kod djece i mladih i potaknuti veći interes mladih naraštaja za bavljenje sportom i plesom. 

 

Ovaj je javni poziv jedinstven po načinu odnosno izvoru financiranja. Naime, gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Dubrovnika prihvatili su inicijativu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo da se športske i športsko plesne priredbe od značaja za Grad sufinanciraju iz dijela prihoda Proračuna Grada Dubrovnika od boravišne pristojbe. Ispravna orijentacija na organizaciju upravo ovakvih manifestacija i način finaciranja potvrđena je Strategijom brendiranja Dubrovnika kao športske destinacije, koja je rezultat sudjelovanja predstavnika Grada Dubrovnika u prijektu Brand EU. 

 

Zaključak gradonačelnika daje se u privitku.