Zaključak gradonačelnika o sufinanciranju športskih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik

Prihvativši prijedlog Povjerenstva za ocjenu pristiglih prijava na Javni poziv za sufinanciranje organizacije športskih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2023. godini, gradonačelik Grada Dubrovnika donio je zaključak kojim se utvrđuju iznosi sufinanciranja pojedinih športskih priredbi iz gradskog proračuna. 

 

Putem ovog javnog poziva nastoji se kontinuirano podupirati organizaciju športskih priredbi u organizaciji športskih udruga s područja Grada Dubrovnika, u svrhu promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije tih vrijednosti među građanima. Istovremeno se kroz ovaj poziv teži  unaprijeđenju sustava športa te nacionalne i međunarodne športske promocije Dubrovnika. 

 

Ovaj je javni poziv jedinstven po načinu odnosno izvoru financiranja. Naime, gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Dubrovnika prihvatili su inicijativu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo da se športske i športsko plesne priredbe od značaja za Grad sufinanciraju iz dijela prihoda Proračuna Grada Dubrovnika od boravišne pristojbe. Ispravna orijentacija na organizaciju upravo ovakvih manifestacija i način finaciranja potvrđena je Strategijom brendiranja Dubrovnika kao športske destinacije, koja je rezultat sudjelovanja predstavnika Grada Dubrovnika u projektu Brand EU. 

 

Grad Dubrovnik će sufinancirati troškove organizacije športskih priredbi, koje prvenstveno predstavljaju športska natjecanja nacionalnog i međunarodnog karaktera, a koja se održavaju na području Grada Dubrovnika u vremenskom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. te koje svojom prepoznatljivošću doprinose ugledu i promociji Dubrovnika. Sredstva za za provedbu Javnog poziva osigurana su u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 106.104 eura.

 

Zaključak gradonačelnika daje se u privitku.