Zaključak gradonačelnika o sufinanciranju programa u području skrbi o djeci, mladima i obitelji

Prihvativši prijedlog Povjerenstva za ocjenu programa, projekata i manifestacija u području skrbi o djeci, mladima i obitelji, gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je zaključak o iznosima sufinanciranja pojedinih programa i projekata iz gradskog proračuna za 2023.

 

Javne potrebe u području skrbi o djeci, mladima i obitelji, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo jesu skrb o djeci, mladima i obitelji te poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim područjima, a koje su od interesa za Grad Dubrovnik. 

 

Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje izravnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života mladima i smanjila socijalna isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni rizici u ovoj kategoriji, povećao stupanj obrazovanja i mobilnosti mladih, povećao stupanj zaposlenosti mladih, ne samu u turizmu i ugostiteljstvu već i u drugim područjima rada, spriječilo razvoj sociopatoloških oblika ponašanja kod mladih te spriječio razvoj ovisnosti.

 

Zaključak gradonačelnika daje se u privitku.