U sklopu projekta "ReDu" održane radionice za djecu o odvajanju otpada

EU fondovi
ReDu

 

 

 

 

 

U sklopu projekta “ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika” članica udruge Deša-Dubrovnik Romana Tomić održala je radionice za djecu „Sprečavanje nastanka i odvajanje otpada“ u Osnovnoj školi Lapad te radionice o blagodatima kompostiranja „3,2,1, kompostiraj“ u Osnovnoj školi Marina Držića.

 

Na ovim radionicama djeca su imala  priliku naučiti o iznimno važnim i u posljednje vrijeme vrlo aktualnim problemima suvremenog društva koji se tiču zaštite okoliša. Kroz zabavne radionice naučili su kakve posljedice otpad, koji nije pravilno zbrinut, ostavlja na prirodu i ljudsko zdravlje. Zatim, naučili su o  važnosti primarne selekcije otpada u kućanstvu i što je posebno značajno, osvijestili su se o vrijednosti otpada kako bi ga počeli gledat kao sirovinu iz koje nastaje novi proizvod, ukoliko ga pravilno odvojimo. Na ovaj način se od najranijih dana kod djece razvija ekološka osviještenost ne bi li jednog dana kada odrastu, postali odgovorni i aktivni građani koji svojim pravilnim odnosom prema okolišu pridonose očuvanju svoje zajednice, a time i čitavog ekosustava.

 


Naime, radi se o projektu ukupne vrijednosti 1.386.980,00 kuna, od čega Europska unija putem Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancira 1.178.933,00 kuna itd. Također, projektom „ReDu“ i provedbom njegovih aktivnosti želi se doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunalnog otpada. Projekt predviđa niz informativno-izobraznih aktivnosti kojima će se ciljne skupine projekta cjelovito informirati i upoznati s ciljevima gospodarenja otpadom te ih motivirati za njihovo ostvarivanje.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Dubrovnika. 

lijevo
desno