Raspisan Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu

 

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09), objavljen je Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu. Navedenim Pozivom pozivaju se kulturne ustanove, udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i druge pravne i fizičke osobe koje se bave kulturnim programima da dostave prijedloge svojih programa za 2022. godinu, radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

 

Od ove godine cjelokupna prijavna dokumentacija može se podnijeti i elektronski, korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja.

 

Prijedlozi programa se moraju predati najkasnije do 30. rujna 2021. godine na jedan od sljedećih načina: elektroničkim putem korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja, predajom u pisarnicu Grada Dubrovnika, Gundulićeva poljana 10, ili slanjem preporučenom poštom na adresu: GRAD DUBROVNIK, Upravni odjel za kulturu i baštinu, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik u zatvorenoj omotnici s naznakom: ''NE OTVARATI – PRIJAVA NA POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA ZA 2022. GODINU''.

 

Više na: https://www.dubrovnik.hr/natjecaji/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-grada-dubrovnika-za-2022-godinu-14953