Poziv na sudjelovanje u izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Poštovani,

 

Gradski kotar Pile-Kono po nalogu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, obavještava stanovništvo da je započela izrada Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika.

 

Pozivaju se zainteresirani građani na sudjelovanje i dostavu zahtjeva vezano za izradu navedenih planova na E-mail kotara: gk.pilekono@dubrovnik.hr do 01. srpnja 2021. godine.

 

Za sva dodatna pojašnjenja molimo kontaktirati Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, tel. 020/ 351 811 ili putem E-maila: urbanizam@dubrovnik.hr.

 

Zahvaljujemo na suradnji, s poštovanjem

 

Gradski kotar Pile-Kono