Poboljšanje pristupačnosti slijepim i slabovidnim osobama u dubrovačkoj prometnoj infrastrukturi glavno postignuće projekta DANOVA

Završavajući projekt DANOVA, Hrvatski savez slijepih, Zračna luka Dubrovnik i Lučka uprava Dubrovnik organizirali su 26. rujna posjet terminalu Zračne luke Dubrovnik te treći sastanak s dionicima projekta u Studentskom domu Dubrovnik.

 

Cilj sastanka bio je upoznati dionike, zainteresiranu javnost i medije s ostvarenim poboljšanjima pristupačnosti slijepim i slabovidnim osobama kroz pilot akcije projektnih partnera. Pored hrvatskih partnera, događaju su se pridružili projektni partneri iz Crne Gore (Aerodromi Crne Gore) i Mađarske (Budapest International Airport).

 

Zračna luka Dubrovnik je kroz svoje pilot akcije ugradila ukupno 150 metara vanjskih te 240 metra unutarnjih taktilnih linija vodilja. Postavljeno je i 55 taktilnih polja upozorenja, od toga 19 izvan, a 36 unutar terminala, te 6 planova taktilne orijentacije. 

 

Zračna Luka Dubrovnik kao i Lučka uprava Dubrovnik poboljšale su pristupačnost svojih mrežnih stranica slijepim i slabovidnim osobama. Lučka uprava Dubrovnik je pored potpune prilagodbe mrežne stranice slijepim i slabovidnim osobama označila  interesne točke unutar putničkog terminala Luke Dubrovnik u Gružu kontrastnim naljepnicama na Brailleovom pismu.

 

U sklopu projekta provedene su i edukacije osoblja zračne luke, lučke uprave te ostalih dionika s ciljem podizanja razine svijesti i unaprjeđenja kvalitete ophođenja sa slijepim i slabovidnim osobama.

 

Na poziv organizatora, u radu sastanka s dionicima projekta DANOVA sudjelovao je zamjenik pročelnika Upravnog odjela za obrazobanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Miho Katičić, pohvalivši postignuća projekta DANOVA u poboljšanju pristupačnosti slijepim i slabovidnim osobama u dubrovačkoj prometnoj infrastrukturi, što je u potpunoj korelaciji s ciljevima, mjerama i aktivnostima Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika.

lijevo
desno