Održane treće sjednice Koordinacijskog i Partnerskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik

ITU Mehanizam

U sklopu izrade Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik održane su treće po redu sjednice Koordinacijskog i Partnerskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik. Sjednica Partnerskog vijeća održana je u prostorijama Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, a Koordinacijskog vijeća u prostorijama Grada Dubrovnika. 

 

Na sjednicama su izrađivači Strategije, predstavnici tvrtke Urbanex, prikazali najvažnije rezultate i zaključke Cjelovite analize stanja te prvog nacrta Strateškog okvira Strategije koji su izrađeni temeljem rezultata analize stanja i rezultata provedenih participativnih radionica održanih u Lazaretima u svibnju ove godine. Dokument Analize stanja prilagođen je prema uputama angažiranog vanjskog izvršitelja vrednovanja tijekom izrade Strategije te komentarima Koordinacijskog i Partnerskog vijeća. Naime, obrađena su ukupno 124 komentara, a od kojih su u potpunosti usvojena 122 komentara, a dva komentara su djelomično usvojena i/ili pojašnjena. Također, predstavljene su i ostale realizirane aktivnosti u sklopu izrade Strategije, kao i planirane aktivnosti za naredni period - dovršetak nacrta Strateškog okvira te Akcijskog plana, nakon čega će se nacrt SRUP-a uputiti na savjetovanje s javnošću.

 

Podsjetimo, ITU mehanizam omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganja tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Preduvjet korištenja ITU mehanizma u financijskoj perspektivi 2021.-2027. izrada je Strategije razvoja urbanog područja, što uključuje i uspostavu institucionalnog okvira za izradu i provedbu Strategije - Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi Strategije, Koordinacijskog vijeća te Partnerskog vijeća. Koordinacijsko vijeće sastoji se od gradonačelnika i načelnika jedinica lokalne samouprave u sastavu Urbanog područja Dubrovnik, a Partnersko vijeće čine predstavnici jedinica lokalne samouprave Urbanog područja Dubrovnik, javnih tijela, odgojno-obrazovnih ustanova, gospodarskih partnera i organizacija civilnog društva.

 

 

 

ITU Mehanizam za financijsko razdoblje 2021.-2027.

 

 

 

lijevo
desno