Održana druga sjednica Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik

ITU Mehanizam

U sklopu operativne organizacije funkcioniranja integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) u financijskoj perspektivi 2021.-2027., održana je druga sjednica Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Dubrovnik koja se sastoji od načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave u sastavu urbanog područja.

 

Na sjednici Koordinacijskog vijeća prezentiran je pregled dosadašnjih realiziranih aktivnosti za korištenje sredstava iz ITU mehanizma u navedenoj financijskoj perspektivi, kao i pregled nacrta Provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik – Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana. Navedeni dokumenti jednoglasno su usvojeni te se upućuju dalje na davanje mišljenja predstavničkih tijela Općine Konavle, Općine Dubrovačko primorje i Općine Župe dubrovačke.

 

Naime, upravo je Strategija razvoja Urbanog područja Dubrovnik uz provedbene akte preduvjet za korištenje sredstava iz ITU mehanizma, a ista će biti dio obvezne dokumentacije koju će svi ITU gradovi, središta urbanih aglomeracija i urbanih područja trebati poslati u projektnoj prijavi na poziv kojeg će uskoro raspisati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije. Ukupna sredstva koja će kroz ovaj mehanizam biti na raspolaganju za 22 urbana područja u Republici Hrvatskoj iznose 5,16 milijardi kuna.

 

Podsjetimo, ITU mehanizam omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih program te ulaganja tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Odlukom ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Urbano područje Dubrovnik s Gradom Dubrovnikom kao gradom središtem te općinama Dubrovačko primorje, Župa Dubrovačka i Konavle kao sastavnicama uspostavljeno je u srpnju 2021. godine. Za predsjednika Koordinacijskog vijeća izabran je gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, a za zamjenika načelnik Općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić.

 

Nadalje, putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na urbanom području Dubrovnik pruža se mogućnost financiranja širokog spektra investicija, a koje, između ostalog, uključuju infrastrukturu predškolskog odgoja (radovi i opremanje vrtića), nabavu ekološki prihvatljivih vozila i voznog parka, ulaganja u javnu turističku te u zelenu infrastrukturu. Koristeći dostupna sredstva kroz ovaj mehanizam urbana područja mogu također ulagati u višenamjensku sportsku, edukacijsku, sigurnosnu i društvenu infrastrukturu, u razvoj ili nadogradnju digitalnih usluga  i proizvoda, izgradnju i opremanje poslovne infrastrukture za potrebe malog i srednjeg poduzetništva, kao i u  opremanje socijalne infrastrukture. Područja ulaganja uključuju kulturnu baštinu (građevinski i konzervatorski radovi na  objektima kulturne baštine) te tzv. Brownfield projekte, a koji obuhvaćaju bivše industrijske i vojne lokacije, onečišćena zemljišta, napuštene lokacije i objekte te njihovu obnovu i revitalizaciju, odnosno prenamjenu u objekte društvene, obrazovne, kulturne, sportske, turističke i druge namjene ili u zelene površine. 

 

 

lijevo
desno