Odluka o privremenoj novčanoj pomoći

Ovom Odlukom uvodi se mjera od 1.500,00 kuna neto mjesečno za samca i 3.000,00 kuna za kućanstvo i to za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine, a sve u svrhu prevladavanje krize.

Zahtjev za stjecanje novčane pomoći Korisnik podnosi Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo na za to propisanom obrascu u elektronskom obliku.

 

WEB OBRAZAC