U sklopu projekta "Plastic Smart Cities" održana edukacija u Osnovnoj školi Marina Getaldića

Plastic Smart Cities

U sklopu projekta „Plastic Smart Cities“, djelatnice "Čistoće Dubrovnik" Lucija Kusalić i Vikica Bautović održale su edukacijsku radionicu za učenike prvih razreda Osnovne škole Marina Getaldića. 

 

Učenici su naučili koja je razlika između otpada i smeća, kako smanjiti količinu otpada, zašto je važno odvajati, što je recikliranje te su stekli osnovna znanja vezana za važnost očuvanja prirode i okoliša, kao i ispravnog gospodarenja otpadom. Pored toga, učenici su i sami sudjelovali u odvajanju otpada stavljajući pojedine vrste otpada, u obliku magneta, na odgovarajuće ploče koje su predstavljale spremnike za otpad.

 

Naime, Grad Dubrovnik dio je globalne inicijative WWF-a "Plastic Smart Cities" čiji je cilj angažiranje velikih i malih gradova u usvajanju mjera i politika koje pomažu u smanjenju potrošnje plastike i poboljšanju gospodarenja otpadom. U sklopu projekta, izrađen je i usvojen Akcijski plan smanjenja onečišćenja plastikom u gradu Dubrovnku za razdoblje 2021.- 2027., a koji uključuje provedbu mjera za smanjenje ili zaustavljanje uporabe plastike za jednokratnu uporabu u raznim segmentima društvenog života grada, kao i boljim gospodarenjem otpadom.

lijevo
desno