JAVNO SAVJETOVANJE Odluka o komunalnom redu

Zatvorena savjetovanja s javnošću

Javno savjetovanje

Odluka o komunalnom redu

 

U internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom redu provedenom u razdoblju od 6. studenog do 6. prosinca 2019. godine pristigla su 2 načelna mišljenja i 31 pojedinačni prijedlog. U dijelu Odluke o komunalnom redu u kojem se regulira prometovanje Povijesnom jezgrom Grada, predložene su izmjene i dopune na postojeći prijedlog odluke. Cilj je predloženih novih izmjena i dopuna postići kvalitetniju opskrbu Povijesne jezgre, izbjeći gužvu te postići bolju i kvalitetniju zaštitu Povijesne jezgre od posljedica prevelikog prometovanja.

 

Budući da je Odluka o komunalnom redu jedan od najvažnijih općih akata jedinice lokalne samouprave, želimo javnost upoznati sa novim nacrtom nakon prethodno provedenog savjetovanja s javnošću te još jednom pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 22. svibnja do 22. lipnja 2020. godine, a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu:  komunalno@dubrovnik.hr s naznakom „javno savjetovanje - Odluka o komunalnom redu“. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

 

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Odluke proslijedit će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.