ITU Mehanizam za financijsko razdoblje 2021.-2027.

ITU Mehanizam

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam koji se po prvi put koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine, a omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. 

 

Na temelju odredbi EU regulative i trenutno važećeg nacionalnog zakonodavstva, Republika Hrvatska u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. planira korištenje ITU mehanizma u 22 hrvatska grada: DubrovnikBjelovar, Koprivnica, Krapina, Osijek, Pazin, Požega, Pula, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Vinkovci, Virovitica, Zadar, Čakovec, Gospić, Karlovac, Rijeka, Vukovar i Zagreb. 

 

Ukupna sredstva koja će kroz ovaj mehanizam biti na raspolaganju za 22 urbana područja u RH iznose 5,16 milijardi kuna za provedbu projekata u sklopu integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja, a iz više područja koja uključuju kulturu, turizam, promet i mobilnost, digitalizaciju, gospodarstvo i zaštitu okoliša. ITU mehanizam u RH u razdoblju 2021.-2027. provodit će se kroz peti cilj kohezijske politike 2021.-2027. ´Europa bliža građanima´, ali odabrana su i neka od ključnih područja ulaganja iz četiri preostala cilja kohezijske politike (Konkurentnija i pametnija Europa; Zelenija Europa; Povezanija Europa, Uključivija Europa) što daje dobru osnovu za definiranje policy mix-a u okviru teritorijalnih strategija za funkcionalne teritorije. 

 

Preduvjet korištenja ITU mehanizma u financijskoj perspektivi 2021.-2027. izrada je Strategije razvoja urbanog područja (SRUP), što uključuje i uspostavu institucionalnog okvira za izradu Strategije: Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi SRUP-a, Koordinacijskog vijeća te Partnerskog vijeća.

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja i dobiva priliku za korištenje EU sredstava iz navedenog mehanizma u financijskom razdoblju 2021.- 2027. godine. U sastav Urbanog područja Dubrovnik ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Dubrovnik kao grad središte, Općina Župa dubrovačka, Općina Dubrovačko primorje i Općina Konavle.  

 

 

Kontakt osoba za više informacija: Matea Kordić, email: mkordic@dubrovnik.hr .

 

Povezane vijesti za korištenje ITU mehanizma na poveznici