Gradsko vijeće donijelo Odluku o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje

Gradsko vijeća Grada Dubrovnika donijelo je u srpnju tekuće godine Odluku o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje. 

 

Ovom Odlukom omogućava se sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje iz gradskog proračuna te se utvrđuju uvjeti, visina i način ostvarivanja  prava. 

 

Mnogim parovima koji na svom putu do ostvarenja roditeljstva  prolaze kroz postupke medicinski pomognute oplodnje, želi se pružiti podršku u njihovoj želji za roditeljstvom. 

 

Troškovi jednog postupka, uključujući smještaj i put u udaljene ustanove, dosežu visoke izdatke. Proces je težak za oba partnera i opterećuje ih i psihički, fizički i financijski te im je potrebno dati podršku i pomoć. 

 

Pravo na sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje u iznosu do 50 posto ukupnih troškova postupka, a najviše 1.600,00 €,  može se priznati podnositelju zahtjeva koji je iscrpio sve prethodne mogućnosti koje su, sukladno zakonu kojim je uređeno pitanje medicinski pomognute oplodnje, ostvarive na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je u prosincu 2020. godine demografsku strategiju Grada Dubrovnika. Demografska strategija sadrži niz segmenata koji su ključni za poboljšanje demografske strukture. Istaknut je pritom značaj izravnih i neizravnih poticaja poput financijskih, stambenih, komunalnih i pravnih, a koji za cilj imaju povećanje kvalitete života svih građana. Utvrđeno je kako je demografska slika Grada Dubrovnika prema osnovnim pokazateljima i trendovima relativno povoljnija od slike na razini cijele Hrvatske te da je najvažnije u sljedećem razdoblju poticajne mjere usmjeriti prema povećanju rodnosti i anulirati prirodni pad ukupnog stanovništva provodeći istodobno plansku demografsku politiku temeljenu primarno na revitalizacijskim modelima. Grad Dubrovnik provodi čitav niz mjera pronatalitetne politike, a sve u cilju  poboljšanja demografskih trendova.