Dubrovačka baština d.o.o.

Dubrovačka baština d.o.o. osnovana je u prosincu 2009. godine te je uz opću klasifikaciju djelatnosti registrirana i za upravljanje, skrb i održavanje svih objekata kulturne i spomeničke baštine u vlasništvu Grada Dubrovnika te objekata u vlasništvu ustanova u kulturi, zatim Lazaretima, Revelinom i svim ljetnikovcima u vlasništvu Grada Dubrovnika. Odlukom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika iz kolovoza 2017. godine, društvu Dubrovačka baština d.o.o. povjeren je na upravljanje i gospodarenje kompleks Lazareta na razdoblje do 31.12.2019. godine.