Djelokrug rada upravnog odjela za Europske fondove

Upravni odjel za Europske fondove obavlja sljedeće poslove:

  • poslovi vezani uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije;
  • koordiniranje aktivnosti s razvojnom agencijom DURA;
  • pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja;
  • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
  • drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća;
  • obavlja poslove i izvršava obveze Grada Dubrovnika kao posredničkog tijela za odabir operacija u sklopu provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) te kao grada nositelja i središta Urbanog područja Dubrovnika;
  • obavlja poslove povezane s primjenom i razvojem sustava upravljanja i kontrole provedbe ITU mehanizma.