Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

20.
05.20.

Obavijest o izlaganju na javni uvid elaborata tehničke reambulacije za katastarsku općinu Dubrovnik

   
14.
04.20.

Pozivaju se zakupnici javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Grada na dostavu zahtjeva...

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom uputio je poziv zakupnicima polovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika kao i zakupnicima javnih...
08.
04.20.

Umanjenje zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika

Grad Dubrovnik odobrava umanjenja svih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika propisanih Pravilnikom o visini zakupnine za korišt...
08.
04.20.

Umanjenje zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnik

U sklopu mjera pomoći gospodarstvenicima pogođenih epidemijom virusa COVID – 19, Grad Dubrovnik odlučio je umanjiti ugovorene iznose zakupnina za poslovne prostore koji su...
08.
04.20.

Ukidanje plaćanja najamnine i naknade za korisnike stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika

Zbog izvanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, Grad Dubrovnik je ujedno i donio  mjere pomoći za najmoprimce koji imaju sklopljene Ugovore o najmu stana sa za&sc...
23.
03.20.

Poništenje javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina na Gundulićevoj poljani

Zbog nastale situacije s COVID-19 virusom, a kako bi se izbjegao rizik širenja virusa, Grad Dubrovnik odlučio je poništiti javni natječaj za davanje u zakup javnih...
13.
03.20.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina

  
06.
03.20.

Izvješće o tržištu nekretnina za 2019. godinu

Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo