Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 17.11.17.

Službeni glasnik broj 23 - 8. studenog 2017.

Gradsko vijeće

132. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
133. Odluka o dodijeli potpora za zapošljavanje pripravnika
134. Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dubrovnika
135. Odluka o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade
136. Odluka o obavljanju autotaksi prijevoza na području grada Dubrovnika autotaksi prijevoznika sa sjedištem/prebivalištem na području općine Dubrovačko primorje i Župa dubrovačka
137. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka za davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika
138. Pravilnik o poticanju pluralizma i raznovrsnosti medija
139. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva u području urbanizma i prostornog planiranja za 2018. godinu
140. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva u području zaštite okoliša i prirode za 2018. godinu
141. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u sklopu Javnog poziva za predlaganje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2018. godinu
142. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u sklopu Javnog poziva za predlaganje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2018. godinu
143. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
144. Rješenje o imenovanju članova natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik
145. Rješenje o poništenju Rješenja o imenovanju upravitelja Zaklade Blaga djela
146. Rješenje o imenovanju upravitelja Zaklade Blaga djela
147. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Grada Dubrovnika

Gradonačelnik

148. Zaključak o opozivu članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticajnu stanogradnju Grada Dubrovnika
149. Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Agencije za društveno poticajnu stanogradnju Grada Dubrovnika
150. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2017. godinu
151. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2017. godinu (kratkoročni plan)