Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 13.07.23.

Službeni glasnik broj 15. - 13. srpnja 2023.

Gradsko vijeće

106. Ispravak tehničke pogreške u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
107. Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
108. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu
109. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu
110. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje društva UTD Ragusa d.d.
111. Odluka o davanju suglasnosti za brisanje i zasnivanje založnog prava na nekretninama društva UTD Ragusa d.d.
112. Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre Grada Dubrovnika
113. Odluka o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika
114. Odluka o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Dubrovnika
115. Odluka o povratu dokumentacije zaprimljene na temelju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika
116. Odluka o osnivanju Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik"
117. Odluka o koeficijentu za obračun plaće ravnatelja Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik"
118. Odluka o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje
119. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
120. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
121. Izmjene i dopune Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2023. godini
122. Pravilnik o dopuni Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika
123. Pravilnik o nagrađivanju učenika i studenata Grada Dubrovnika
124. Zaključak o imenovanju sudionika likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog javnog, anonimnog, općeg, jednostupanjskog, prvog stupnja složenosti za realizaciju projektnog natječaja za izradu idejnog rješenja: Javni gradski park sa spomen obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku
125. Zaključak o nagradnom fondu i raspodjeli istog za provedbu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog javnog, anonimnog, općeg, jednostupanjskog, prvog stupnja složenosti za realizaciju projektnog natječaja za izradu idejnog rješenja: Javni gradski park sa spomen obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku
126. Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje

Gradonačelnik

127. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2023. godinu