Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 28.07.20.

Službeni glasnik 9 - 28. srpnja

Gradsko vijeće

76. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata – prenesenog viška iz 2019. godine
77. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu
78. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu
79. Odluka o prihvaćanju moratorija na dio obveza po Ugovoru o kreditu broj KOKF-18-1100176
80. Odluka o prihvaćanju moratorija na dio obveza po Ugovoru o kreditu broj KO-16/12
81. Odluka o dopuni Odluke o utvrđenju raskida Ugovora o koncesiji tvrđave Imperijal, zaključenog između Grada Dubrovnika i Razvoj Golf d.o.o. 25. ožujka 2009. godine
82. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika
83. Odluka o dopuni Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika Grada Dubrovnika
84. Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Dječje igralište „Bosanka“
85. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima
86. Odluka o načinu financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
87. Odluka o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
88. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Grada Dubrovnika
89. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika
90. Pravilnik o dopuni Pravilnika o subvencioniranju cijene zrakoplovnih karata na relaciji Dubrovnik-Zagreb i obratno
91. Pravilnik o dopuni Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarina autoceste A1 i A6 za I. skupinu vozila
92. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre
93. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri
94. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
95. Izmjene i dopune Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području grada Dubrovnika u 2020. godini
96. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
97. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu
98. Zaključak o oslobađanju plaćanja najamnine i naknade za bespravno korištenje stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika za socijalno ugrožene osobe za srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine
99. Zaključak o smanjenju svih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za srpanj, kolovoz i rujan 2020. godine
100. Zaključak o umanjenju iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika za kategorije kiosci, kao i stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata u razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna 2020, te oslobađanje od plaćanja u razdoblju od 1. listopada 2020. do 31. ožujka 2021. godine za iste kategorije
101. Rješenje o razrješenju Ivice Grileca dužnosti ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum
102. Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum

Gradonačelnik

103. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu