Uputa za korištenje usluge e-Građani

koronavirus

S obzirom da se zbog novonastale situacije s epidemijom koronavirusa poslovanje gradske uprave Grada Dubrovnika, ali i drugih javnih službi, odvija putem telefona i e-maila, a korisnici za ostvarivanje svojih prava moraju predočiti dokaznice, poput primjerice uvjerenja o prebivalištu, upućujemo ih na uslugu e-Građani.

 

Na tom web sučelju može se pronaći većina dokumenata potrebnih u korištenju prava iz djelokruga rada Grada Dubrovnika, ali i drugih uprava i javnih službi.

 

Većina građana je dobila vjerodajnice za korištenje sustava e-građanin no ukoliko ste ih izgubili možete zatražiti reizdavanje na način da sa svog e-maila pošaljete VAŠ OIB i FOTOGRAFIJU OSOBNE ISKAZNICE na e-mail: projekt.eposlovanje@fina.hr.

 

Ako ste novi korisnik možete se obratiti direktno dubrovačkoj poslovnici FINA-e na brojeve telefona: 020/431-308 i 020/431-321, gdje ćete od djelatnika dobiti pomoć i upute.

 

Više informacija možete pronaći i na Središnjem državnom portalu.

lijevo
desno