OGLAS - Uvid u obnovljenu zemljišnu knjigu za katastarsku općinu k.o. Gruž - Dubrovnik

Općinski sud u Dubrovniku u zemljišnoknjižnom predmetu pod brojem 13 Su-480/2020 obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Dubrovnik i Gruž, na temelju čl. 194. Zakon o zemljišnim knjigama (,,Narodne novine'' 63/2019, 128/2022, u daljnjem tekstu ZZK) javno objavljuje da je dijelom obuhvaćenim 1 Zonom obnovljena zemljišna knjiga za katastarsku općinu k.o. Gruž - Dubrovnik pod nazivom katastarska općina Dubrovnik Nova otvorena 25. svibnja 2023. na temelju Odluke Općinskog suda u Dubrovniku broj 13 Su- 480/2020 od 17. svibnja 2023.

 

Uvid u obnovljenju zemljišnu knjigu može se izvršiti radnim danom od ponedjeljka do četvrtka od 8,00 do 11,00 sati u zemljišnoknjižnom odjelu suda i izvršiti na web stranicama

https://oss.uredjenazemlja.hr/public/lrServices.jsp?action=publicLdbExtract

 

Danom otvaranja obnovljene zemljišne knjige za katastarsku općinu zatvara se postojeća zemljišna knjiga, knjige položenih ugovora, kartoni zemljišta te se ista stavljaju izvan upotrebe.

 

Od otvaranja zemljišne knjige, samo upisi u nju, glede nekretnina na koje se ta knjiga odnosi, proizvoditi one pravne učinke u vezi sa stjecanjem, promjenama, prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige Danom otvaranja obnovljene zemljišne knjige otvara se ispravni postupak glede zemljišne knjige za katastarsku općinu Dubrovnik Nova

 

Sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisana ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku od 25. svibnia 2023. do 25. kolovoza 2023.

 

Rok za prijave i prigovore ne može se produljiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.

 

Prijave i prigovori pristigli nakon isteka roka za ispravak odbacit će se kao nepravodobni (članak 201. stavak 4. ZZK-a)

 

Dok rok za ispravak određen o.glasom ne istekne, upisi u zemljišnu knjigu ne smatraju se istinitima i potpunima, pa se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u njihovu istinitost ili potpunost.

 

Sutkinja             

Marijana Capurso Kulišić