OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALANE DJELATNOSTI OPSKRBE TRGOVINA I GRAĐANA UNUTAR POVIJESNE JEZGRE GRADA DUBROVNIKA POSEBNIM VOZILIMA (ELEKTROVUČNA PRIJEVOZNA SREDSTVA)

Grad Dubrovnik je 24. srpnja 2019. objavio u Elektronskom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 4 (četiri) Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar Povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima (elektrovučna prijevozna sredstva).

 

Cjeloviti sadržaj objavljenih obavijesti dostupan je na web stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i u vezanom dokumentu (dolje).

 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Ćira Carića 3, Dubrovnik, soba broj 24 ili tajništvo, radnim danom od 9 do 12 sati, do isteka roka za podnošenje ponuda, kao i u vezanom dokumentu (dolje).

 

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave, do 26. kolovoza 2019. do 9:00 sati.

 

Javno otvaranje ponuda održati će se 27. kolovoza 2019. u 9:00 sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Ćira Carića 3, Dubrovnik.