Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Zaključkom gradonačelnika KLASA:363-01/18-09/12; URBROJ: 2117/01-01-20-136 od 2. rujna 2020. godine privremeno se obustavlja Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika.

 

Prema korisnicima čije su prijave zaprimljene do objave obustave Poziva uredno će se izvršiti sve obaveza navedene u pozivu.

 

Korisnike će se pravovremeno obavijestit o ponovnom objavljivanju javnog poziva, sukladno daljnjem razvoju situacije u vezi pandemije virusa COVID-19 i mogućnostima proračuna.

 

Zaključak gradonačelnika nalazi se u prilogu objave.