Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu

Grad Dubrovnik raspisuje Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu.

 

Prioriteti u području socijalne skrbi su programi, projekti ili manifestacije namijenjeni smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti i socijalnom uključivanju ranjivih skupina (beskućnici, osobe i obitelji u riziku od siromaštva, dugotrajno nezaposlene osobe, jednoroditeljske obitelji); oni programi, projekti ili manifestacije namijenjeni unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi putem organiziranih aktivnosti u zajednici te programi, projekti ili manifestacije namijenjeni  unaprjeđenju zaštite mentalnog zdravlja ranjivih skupina za vrijeme pandemije.

 

Za financiranje navedenih programa, projekata ili manifestacija predviđena su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna.

 

U području zdravlja i zdravstvene skrbi prioriteti se daju programima, projektima ili manifestacijama namijenjenim promicanju zdravlja, zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanja te onima namijenjenim psihosocijalnoj zaštiti teško bolesnih i kronično bolesnih osoba.

 

Za financiranje navedenih programa, projekata ili manifestacija predviđena su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

 

Tekst poziva s uputama te svim pripadajućim obrascima nalazi se ispod ove objave.

 

Rok za dostavu prijava je 4. siječnja 2021. Godine.

lijevo
desno