Mjesni odbor Suđurađ

Mjesni odbor Suđurađ

Uz Šipansku Luku, Suđurađ je jedan od dva naselja otoka Šipana. Suđurađ je glavna luka, trajektna i brodska linija sa Dubrovnikom.

 

U Suđurađu se nalazi brojna kulturno-povijesna spomenička baština, a to potvrđuje činjenica i da su brojne znamenitosti uvrštene na listu zaštićenih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske: Benediktinski samostan s crkvom sv. Mihovila Pećinskog i crkvom Velike Gospe, tvrđava sv. Duha, crkva Gospe od Milosrđa, crkva sv. Barbare, crkva sv. Đurđa, crkva sv. Ivana Krstitelja, crkva sv. Nikole, crkva sv. Stjepana i crkva sv. Trojice te puča Šipuna u Šipanskom polju. Suđurađ također krase i Ljetnikovac Toma Stjepovića Skočibuhe, Ljetnikovac Vice Skočibuhe, Ljetnikovac Getaldić, na lokalitetu Biskupija ljetnikovac Bekardeli te crkva sv Antuna.

 

U Suđurađu se nalazi ambulanta u sklopu Doma zdravlja Dubrovnik, Područna škola Suđurađ koja je u sklopu Osnovne škole Ivana Gundulića te dječji vrtić koji je u sklopu Dječjih vrtića Dubrovnik.

Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo