Mjesni odbor Orašac

Mjesni odbor Orašac

Orašac je naselje u Dubrovačkom primorju, 14 km sjeverozapadno od Dubrovnika. U Orašcu se 2. srpnja obilježava blagdan Gospe od Orašca. U crkvi Pohođenja Marijina nalaze se slike Sv. Marije od Žalosti i sv. Ivana Krstitelja koje su registrirane na listi zaštićenih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a zaštićeni su i Ljetnikovac Soderini te Crkva sv. Nikole.

 

U Orašcu se nalazi Osnovna škola Antuna Masle kojoj pripadaju Područna škola Lopud, Područna škola Trsteno i Područna škola Zaton.

Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo