Dijalog argumentima - upravljanje prostorom na području Grada Dubrovnika, okrugli stol (SNIMKA)

Gradonačelnik

U organizaciji Grada Dubrovnika okrugli stol na temu „Dijalog argumentima - upravljanje prostorom na području Grada Dubrovnika“ održan je u srijedu 12. listopada 2022. godine u ljetnikovcu Bunić-Kaboga.

 

Cilj okruglog stola jest kroz otvoreni dijalog i sudjelovanje predstavnika nadležnih upravnih tijela Grada Dubrovnika, predstavnika političkih stranaka koji sudjeluju u predstavničkom tijelu građana Grada te predstavnika strukovnih organizacija s područja Dubrovnika pridonijeti shvaćanju zakonskih propisa, prostorno planskih dokumenata te mogućnostima i alatima kojima gradska uprava raspolaže pri obavljanju poslova iz područja prostornog uređenja i gradnje, a koji su od neposrednog interesa građana lokalne zajednice.