U Solitudu niče nova sportsko-rekreativna zona, uređuje se park dječjim i sportskim igralištima

Grad ZA djecu
Kvaliteta života

U naselju Solitudu započeli su radovi na uređenju parka s dječjim i sportskim igralištem te prostorom za fitness na otvorenom.


Kombiniranjem sadržaja namijenjenog svim dobnim skupinama ideja je stvoriti kvartovski rekreacijski park te tako pasivni gradski prostor prenamijeni u zelenu zonu za sport i rekreaciju. 

Naime, u sklopu radova izgradit će se potpuno novi teren za basket i vježbalište na otvorenom, dok će se postojeća dječja igrališta rekonstruirati i obogatiti novom opremom; vrtuljcima, trampolinima i toboganom. Iznad dječjih igrališta ukupne površine 240,5 metara kvadratnih postavit će se tribine i klupe. Površina vježbališta na otvorenom smještenog iznad dječjeg igrališta iznosi 126,60 metara kvadratnih, dok se igralište za basket nalazi na zapadnom dijelu obuhvata i prostire se na 100 m2. 

Planira se također uređenje pješake komunikacije: staza i stuba po terenu u smislu umrežavanja prostora više igrališta u cjeloviti aktivni javni prostor dok će se čitava zona krajobrazno urediti autohtonim stablima i mediteranskim biljem te materijalima prilagođenim podneblju i lokaciji. Na hortikulturno uređene površine otpada 723 m2, a na pješačke staze 208,90 m2. Za pristup zoni planirao je pet ulaza. Kolni pristup je iz Riječke ulice. 

Investicija je ukupno vrijedna 1,1 milijun kuna s PDV-om, a što uključuje i nabavku potrebne sportske i dječje opreme. 
 
 

lijevo
desno