Javna izlaganja o izmjenama i dopunama PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika 13. lipnja 2019.

Ove srijede 13. lipnja 2019. u u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u sklopu javnih uvida, održat će se i javna izlaganja i to:

-        -  o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u 11:00 sati

-        -  o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u 13:00 sati

 

Izradi ovih izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a pristupilo se radi planiranja sadržaja od interesa za Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju.

 

Predmetne izmjene i dopune odnose se isključivo na:

1. proširenje i redefiniranje obuhvata područja lučkog bazena luke otvorene za javni promet Sustjepan – Shell za potrebe razvoja ribarske infrastrukture i suprastrukture na lokaciji „Shell“ u Sustjepanu te definiranje i omogućavanje realizacije svih potrebnih sadržaja na kopnu i u moru,

2. planiranje lokacije reciklažnog dvorišta na predjelu Kaćigruda u Orašcu,

3. osiguravanje planskih preduvjeta za pristupnu cestu Tehničko-tehnološkom bloku Osojnik na području proizvodno - poslovne zone,

4. osiguravanje planskih preduvjeta za izgradnju nove pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati radi poboljšanja infrastukturnih rješenja na području Nuncijate i radi stvaranja preduvjeta za realizaciju stambenog naselja za branitelje na Nuncijati te

5. osiguravanje planskih preduvjeta za rekonstrukciju ceste - Ulice kardinala Stepinca radi kvalitetnog rješavanja prometa tog gradskog područja.

 

Navedene izmjene i dopune jedine su izmjene i dopune koje će se sukladno Odluci o izradi obaviti ovim postupkom, pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega ne mogu razmatrati, niti će se mijenjati druga rješenja u tekstualnom i kartografskom dijelu predmetnih planova.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedloge IV. Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

> postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

> daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

> svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, do zaključno 5. srpnja 2019.