IZVJEŠĆE o visini troškova i načinu njihova korištenja izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Dubrovniku