9. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

Dnevni red 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika sazvane za subotu 5. srpnja 2014., s početkom u 10 sati. 

D n e v n i  r e d


1. Vijećnička pitanja.

2. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Orašac – Vrtovi sunca.

3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Grada Dubrovnika.

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

5. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

6. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju trafostanice TS 10/04 KV Lopud 2.

7.Izvješće o poslovanju Boninova d. o. o. za 2013. godinu.

8. Izvješće o poslovanju Čistoće d. o. o. za 2013. godinu.

9. Izvješće o poslovanju Domouprave Dubrovnik d. o. o. za 2013. godinu.

10. Izvješće o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije d.o.o. za 2013. godinu.

11. Izvješće o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 2013. godinu.

12. Izvješće o poslovanju Hotela Gruž d. d. za 2013. godinu.

13. Izvješće o poslovanju Luke Dubrovnik d. d. za 2013. godinu.

14. Izvješće o poslovanju Sanitata Dubrovnik d. o. o. za 2013. godinu.

15. Izvješće o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. za 2013. godinu.

16. Izvješće  o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 2013. godinu.

17. Izvješće o poslovanju Zračne luke Dubrovnik d. o. o. za 2013. godinu.

18. Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa investitora Nikole Margaretića za rekonstruiranu manje zahtjevnu zgradu stambene namjene.

19. Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za investitora Zavod za obnovu Dubrovnika iz Dubrovnika.

20. Prijedlog zaključka o donošenju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2014. godinu.

21. Prijedlog rješenja kojim Grad Dubrovnik raspisuje javno nadmetanje za osnivanje prava građenja na čest.zem 2317/5 k.o. Dubrovnik.

22. Prijedlog rješenja kojim se odabire najpovoljniji ponuditelj za kupnju nekretnina u k.o. Obuljeno.

23. Prijedlog rješenja o zaključivanju Ugovora o upravljaljnaju, korištenju i održavanju čest.zgr. 850 k.o. Dubrovnik (Knežev dvor) i čest.zgr. 1180 k.o. Dubrovnik (Muzej Rupe – Etnografski muzej)

24.Prijedlog rješenja o razrješenju Ivana Dražinića dužnosti člana Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika.

25.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika.

26.Prijedlog rješenja o razrješenju Ivanke Jemo dužnosti ravnateljice Zavoda za obnovu.

27.Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Zavoda za obnovu.

28.Prijedlog rješenja o razrješenju Dubravke Sarić dužnosti ravnateljice Folklornog ansambla Linđo.

29.Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Folklornog ansambla Linđo.

 

Materijali za točke od 24. do 29. dnevnog reda bit će Vam dostavljeni nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice. 

                                                                                                                                                                                 
Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                      
mr. sc. Niko Bulić, v. r.