8. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

Dnevni red 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika sazvane za subotu, 21. lipnja 2014., s početkom u 10 sati.

D n e v n i  r e d

 

1. Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na tel.: 351-842 i 351-823.

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice. 

                                                                                                                                                                                 
Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                                       
mr. sc. Niko Bulić, v. r.