Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 10.11.16.

Službeni glasnik broj 12 - 10. studenog 2016.

Gradsko vijeće

114. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu
115. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu
116. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente Grada Dubrovnika
117. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
118. Odluka o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika
119. Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika
120. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre
121. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o subvencioniranju karata na relaciji Dubrovnik – Zagreb i obratno
122. Zaključak o uvođenju subvencioniranja cijene studentske autobusne karte na relaciji Dubrovnik - mjesto studiranja i obratno
123. Zaključak o imenovanju Ocjenjivačkog suda za provedbu UA natječaja za uređenje Lapadske obale te prihvaćanju Općih uvjeta natječaja i troškovnika
124. Zaključak o usvajanju novog cjenika Dubrovačke kartice
125. Zaključak o dodjeli Nagrade „Vlaho Brangjolica“ za volontera 2016. godine
126. Rješenje o imenovanju ravnatelja/ice Dubrovačkog simfonijskog orkestra
127. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izradu Plana korištenja javnim površinama Grada Dubrovnika i određivanje visine zakupnine za korištenje javnih površina

Gradonačelnik

128. Zaključak o opozivu člana Nadzornoga odbora Luke Dubrovnik d.d.
129. Zaključak o imenovanju člana Nadzornoga odbora Luke Dubrovnik d.d.