Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 14.06.23.

Službeni glasnik broj 11. - 14 lipnja 2023.

Gradsko vijeće

86. Ispravak tehničke pogreške u Odluci o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
87. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu
88. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
89. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
90. Odluka o izmjenama Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika
91. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika
92. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima vezano uz određenu djelatnost
93. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika
94. Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika
95. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika
96. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za 2023. godinu
97. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata u području sporta osoba s invaliditetom u 2023. godini
98. Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku
99. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku
100. Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku
101. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku