Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 10.05.23.

Službeni glasnik broj 7. - 10. svibnja 2023.

Gradsko vijeće

56. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika
57. Odluka o javnim parkiralištima na području Grada Dubrovnika
58. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – park Montovjerna
59. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2023. godini
60. Odluka o zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti - komunalni linijski prijevoz putnika
61. Odluka o zajedničkom obavljanju knjižnične djelatnosti
62. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe unutar povijesne jezgre Grada posebnim vozilima
63.Odluka o provedbi Participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
64. Odluka o koeficijentu za obračun plaće ravnateljima javnih ustanova dječjih vrtića Grada Dubrovnika
65. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u javne ustanove dječjih vrtića Grada Dubrovnika
66. Odluka o davanju suglasnosti Libertasu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti na razdoblje od 7 godina za nabavu pet novih autobusa i izdavanje instrumenata osiguranja
67. Odluka o davanju suglasnosti Sanitatu Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu za financiranje projekta rekonstrukcije tržnice Gruž
68. Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge opskrbe unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima
69. Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Dubrovnika
70. Izmjena i dopuna Mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2023. godinu
71. Pravilnik o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona
72. Pravilnik o radu volontera
73. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu
74. Zaključak o izmjeni Zaključka o davanju stanova u najam u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji
75. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2022. godini

Gradonačelnik

76. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2023. godinu