Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 12.06.20.

Službeni glasnik 6 - 12. lipnja 2020.

Gradsko vijeće

51. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu
52. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika
53. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
54. Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
55. Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Dubrovnika
56. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
57. Odluka o utvrđenju raskida Ugovora o koncesiji tvrđave Imperijal, zaključenog između Grada Dubrovnika i Razvoj Golf d.o.o. 25. ožujka 2009. godine
58. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2020. godini
59. Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2020. godini
60. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018 – 2028
61. Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužnih komunalnih djelatnosti obrta PALMA PLUS vl. Dubravke Ivelja
62. Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužnih komunalnih djelatnosti obrta za usluge nosača Mesnice „T-Bone Steak“ vl. Boža Pulića
63. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o snimanju na javnim površinama i u prostorima kojima gospodari Grad Dubrovnik
64. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre
65. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu
66. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2019. godini
67. Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik

Gradonačelnik

68. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, te stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja „Radeljević – Libertas“