Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 29.01.20.

Službeni glasnik 1 - 29. siječnja 2020.

Gradsko vijeće

1. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
2. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Dubrovnika
3. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
4. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
5. Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2020. godinu
6. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu
7. Program javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2020. godinu
8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2020. godinu
9. Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020. godinu
10. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu
11. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik u 2020. godini
12. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre
13. Zaključak o dodjeli suglasnosti za postavljanje spomenika sa spomen pločom za poginule i nestale u pomorskoj nesreći kod otoka Šipana
14. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2020. Godini
15. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika za životno djelo Marinku Mikulandri
16. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika za životno djelo – posmrtno Milu Kovaču
17. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Mariju Bukviću
18. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Željanu Konsuu
19. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Borisu Njavru
20. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Cristianu Pambianchiju
21. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku
22. Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića.
23. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića

Gradonačelnik

24. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Gradu Dubrovniku
25.Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti u Gradu Dubrovniku
26. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2020. godinu (kratkoročni plan)
27. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika
28. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. na Cjenik isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo na području Grada Dubrovnika