Prijava za UO za kulturu 'Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu'

Početak: 25.07.2022. 00:01

Kraj: 31.08.2022. 23:59Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2023. godinu
Priloženi dokumenti
IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx
IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx
IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx
IZMJENA PRAVILNIKA 27.7.2021. službeni glasnik.doc
IZMJENA PRAVILNIKA 27.7.2021. službeni glasnik.doc
IZMJENA PRAVILNIKA 27.7.2021. službeni glasnik.doc
Obrazac godisnje izvjesce.doc
Obrazac godisnje izvjesce.doc
Obrazac godisnje izvjesce.doc
KRITERIJI KULTURNIH VIJECA ZA VREDNOVANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA.pdf
KRITERIJI KULTURNIH VIJECA ZA VREDNOVANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA.pdf
KRITERIJI KULTURNIH VIJECA ZA VREDNOVANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA.pdf
Obrazac ugovora.docx
Obrazac ugovora.docx
Obrazac ugovora.docx
PRAVILNIK o postupku donosenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.pdf
PRAVILNIK o postupku donosenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.pdf
PRAVILNIK o postupku donosenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.pdf
Prijavnica 2023 - audio vizualne djelatnosti i nove medijske kulture.doc
Prijavnica 2023 - audio vizualne djelatnosti i nove medijske kulture.doc
Prijavnica 2023 - audio vizualne djelatnosti i nove medijske kulture.doc
Prijavnica 2023 - dramska-plesna te dr. izvedbene umjetnosti.doc
Prijavnica 2023 - dramska-plesna te dr. izvedbene umjetnosti.doc
Prijavnica 2023 - dramska-plesna te dr. izvedbene umjetnosti.doc
Prijavnica 2023 - glazbena djelatnost.doc
Prijavnica 2023 - glazbena djelatnost.doc
Prijavnica 2023 - glazbena djelatnost.doc
Prijavnica 2023 - knjižnično-izdavačka djelatnost.doc
Prijavnica 2023 - knjižnično-izdavačka djelatnost.doc
Prijavnica 2023 - knjižnično-izdavačka djelatnost.doc
Prijavnica 2023 - muzejsko-galerijska djelatnost, likovna umjetnost te zaštita i očuvanje kult. bastine.doc
Prijavnica 2023 - muzejsko-galerijska djelatnost, likovna umjetnost te zaštita i očuvanje kult. bastine.doc
Prijavnica 2023 - muzejsko-galerijska djelatnost, likovna umjetnost te zaštita i očuvanje kult. bastine.doc
Upute za prijavitelje 2023.doc
Upute za prijavitelje 2023.doc
Upute za prijavitelje 2023.doc
Unesite Vaše podatke

Zahvaljujemo se na Vašoj prijavi!

Upute:
Prilikom prijave, molimo Vas da obavezno unesete Vaše ime i prezime ili pravni naziv te točnu e-mail adresu.
Prilikom odabira datoteka za prilog, ako ih je više, potrebno ih je odabrati odjednom. Preporučamo da ih na svome računalo stavite u isti direktorij, koji nakon klika na gumb za odabir datoteka otvorite, te zatim sve datoteke koje prilažete označite mišem.